PRAGMATISME, Synoniemen, "valse vrienden" , donaties, medewerking

Onze actie beschreven op andere webpagina's, legt de nadruk op de rijkdom van consonanten

met een historische achtergrond, en woorden die vertalingen en synoniemen zijn.

Anfang, aanvang, begin, Beginn, beginning, debuut, start, zijn voorbeelden.

 

Maar indien debuut gebruikt kan worden in de zin van ''zijn of haar eerste theater optreden'' ,

zijn ''begin, Beginn, Beginnen,beginnen,beginner,beginning'' te verkiezen omdat die reeds

veel gebruikt worden in het NL, DE en EN en daardoor de voorrang verdienen !

 

PRAGMATISME en VOORRANG aan woorden die normaal gebruikt worden in :

NL, FR, DE, EN, IT en ES

In het Nederlands worden alle letters uitgesproken (in het Frans niet! )

Men mag dus niet verwachten dat de normale Nederlandssprekenden

alle Franse woorden met hun uitspraken kennen.

De klinkers A en I zijn niet te verwarren met de E

een pier blijft een pier en een dossier is geen dossiee

 

-

Wij moeten voorzichtig zijn met "valse vrienden" woorden.

U zult het misschien niet slim vinden als Duitsers iets erg,

slecht of kwaad en dus Schlimm vinden

 

Opletten als u een Duitser uitnodigt "ik wil u nu trakteren (traktieren)

op een goed glas bier"

Hij zal het niet appreciëren want traktieren betekent voor hem:

kwellen, pijnigen en plagen.

 

Er zijn ook de "zotte vrienden" die ons doen lachen

Wij zullen later verwijzen naar zwansgezegden zoals wat

in een hotelcaférestaurant in Frankrijk gebeurde:

de klant denkt 'ga uw gang, ik wacht wel eens"

en hij zegt " va ton corridor je garde une fois"

 

"Belachelijke vrienden" Trop is te veel ?  Is het nodig een 'appelsiensap'

"jus d'oranje" te noemen (uitgesproken als "juss doranje")

Pijndepisse (pisbrood) voor peperkoek, Pfefferkuchen, pain d'épice, gingerbread

 

Koken kost geld.

Steun ons, maar eveneens doelgerichte initiatieven.

Suggereer aan wie en waar onze werkschrijfboekjes best

aan kostprijs geleverd worden,

of gratis dank zij uw gerichte donatie.

Alle medewerkers zijn welkom !

 

Terug