Dit schrijfboekje werd reeds voorgesteld op het 'talensalon'

van 22.03.2014 in Duinkerke.

.

Het is de tweede verbeterde editie met bijvoeging van Italiaanse en Spaanse vertalingen

omdat we merkten dat er eveneens vele consonanten bestaan in zowel de

Romaanse talen (FR,IT,ES) als in de Germaanse (EN,DE,NL)

Samen >5000 woorden in 6 talen = >30.000 woorden !

.

De woordenschat werd geactualiseerd op basis van een woordfrequentiemodulatie

op Internet teksten en met bijvoeging van nieuwe woorden als ''selfie'' enz.

Het promoten van meertalige eensluidende of polyconsonante woorden

versterkt het belang en de eenvoud om nieuwe talen te leren.

.

KENMERKEN van ons schrijfboekje:

De woorden worden in 6 colonnes gepresenteerd, met een 7° ruimte voor persoonlijke

nota's, vervoegingen, fonetiek, vertalingen. Aldus bouwt elke deelnemer aan

zijn eigen werkschrijfboekje. Er zijn 6 versies: NL,FR,DE,EN,IT & ES, steeds

met een alfabetische klassering op de eerste taalcolonne.

.

Ons initiatief wordt ondersteund door 3 uitvoeringen:

Het TEST500 en TEST1000 boekje is bedoeld om de kennis en vooruitgang regelmatig

te sonderen en als aanmoediging omdat reeds 20 à 50% woorden zullen herkend zijn.

De DICTIO5000 toont 5000 woorden in 6 talen en eveneens in A5 formaat, met

alfabetische rangschikking in de moedertaal van elke ''leerling''.

Het WORK5000 taalschatschrijfboekje wordt gekozen met woorden classificatie in de

voornaamste aan te leren taal; steeds met zicht op de 5 andere vertalingen.

Dit A4 formaat biedt meer ruimte voor inschrijvingen als: vervoegingen, synoniemen,

fonetiek.. en zelfs een bijkomende taal. (Gebruik potloden want na een korte tijd

zullen eenvoudige nota's als te vanzelfsprekend door u uitgegomd worden.)

- - -  

Talen lezen, aanhoren en pas nadien spreken

dat noemen we passieve meertaligheid.

Ieder spreekt zijn taal en wordt verstaan.

-------------------

We kunnen niet alles onmiddellijk doen. Aarzel niet om variante versies

voor te stellen in talen als bijvb. Turks en Klassiekarabisch.

3 andere versies zijn in voorbereiding:

Woorden in 6 talen voor Politie, Rijkswacht en agenten die vreemdelingen te woord staan.

Een zestalige gids voor HORECA en toerisme diensten.

De taalwoorden 'schat' voor grensarbeiders & werklozen

 

 

Onze creatie is het resultaat van 10 jaar talen-cafés ervaring en de praktische opmaak van

woordenlijsten met voorrang van polyconsonanten.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt  door  fotokopie, druk of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke auteursrechtelijke toestemming.

Verantwoordelijke uitgever: P.J.J. Paessens - Teteghem / Duinkerke

Editie van 09.03.2015

 suite

  vervolg