PRAATTAFELS: nieuw brainstorm concept om ''vreemde'' talen te begrijpen.

 

Eerst: horen,zien,zwijgen..en onthouden! Elkander verstaan of passieve meertaligheid.  De voorkeur wordt gegeven

aan het herkennen van woorden welke consonant klinken.  Brainstorm in groepjes van 3 à12 personen betekent

dat elke persoon beurtelings één woord voorleest waarbij de tafelgenoten de door hun begrepen woorden

onderlijnen met een zwart potlood. Geen commentaar, noch vragen.

Aan een ritme van 4 seconden per woord worden 500 woorden in 30 minuten afgelezen.

Dus eerst een eigen woorden''schat'' opbouwen!

Dit gebeurt in groep en kan verder gaan met werkcellen van 3 of 4 personen en  ''huiswerk''

 

Volgende hulpmiddelen worden aangeboden:

Het TEST500 boekje (A5) is zestalig met bijna 500 werkwoorden op rij en in taal colonnes. Na een eerste brainstorm

worden de optellingen gemaakt van de begrepen woorden.  Wie >250 woorden kent wordt aangemoedigd.

Van zodra de groep samen  >50% bekomt gebruiken we het 1000 woordenboekje.

Met dit TEST1000 boekje (ook in A5) zien de deelnemers vele consonante woorden. De brainstorm oefening herbegint,

opnieuw is er geen commentaar. Er mag wel eens gelachen worden als iemand bijvb. woorden als fruit,huis,muis

uitspreekt als fru-iet,hu-ies, mu-ies. Hetzelfde als het Engels 'have' als 'haave' klinkt.

Er wordt GEEN rekening gehouden met fonetiek en synoniemen. Wie daarbij >50% bekomt heeft dus zijn TEST

 woorden ''schat'' van minimum 750 woorden opgebouwd. (In privaat blijft hij of zij doorlezen)

De TEST500 en TEST1000 worden samen aangeboden aan de publiekprijs van 4€

 

Elke deelnemer kiest zijn WORK5000 versie, met alfabetische klassering in de taal die hij aanleert.

Dit boekje toont onze 5000 woorden, met 6 vertalingen in lijn, per colonne en in A4 formaat.

Het heeft dus meer schrijfruimte. De operatie brainstorming herbegint en vanaf nu onderlijnen de deelnemers

de door hun herkende en begrepen woorden in het zwart. Daarbij markeren ze de door hun ondervonden

uitspraak problemen met en rood teken. Er wordt dus nog niet in de diepte gewerkt. De bedoeling

blijft 50%  of >2500 van de WORK5000 woorden herkennen en begrijpen.

 

Eens zover, gaan de brainstormrondes trager verder met deelnemers die ''hun'' woordenschat vergroten.

Ze weten waar er uitspraakproblemen zijn en hebben ondertussen ook begrepen dat er vervoegingen, declinaties,

tijdsbepalingen en synoniemen bestaan, zoals in hun eigen taal.  Er komt nu eerst een pauze welke toelaat

dat elke tafelgenoot zijn fonetische uitspraak opbouwt of de internationale lettertekens gebruikt.

Daarna wordt er verder gewerkt met inschrijvingen van vervoegingen, irreguliere werkwoorden, enz.

Reeds goed onthouden notities worden weggegomd. Aldus bekomt elke deelnemer ZIJN

woorden'SCHAT' welke blijft groeien over de 5000 naar 7500 of 10.000 ?

De WORK5000 in A4 formaat wordt aangeboden aan 12€
 

Tenslotte is er de DICTIO5000 (A5) in 6 talen. De 6 versies zijn alfabetisch geklasseerd in de moedertaal van elke

deelnemer: NL, FR, DE, EN, IT en ES.  Er is minder schrijfruimte dat vooral bedoeld is om persoonlijke

interpretaties van fonetische uitspraken bij te schrijven. Kostprijs= 9€

 

Dank zij zijn woordenbagage kan iedere deelnemer nu beginnen te spreken

om zijn respect en goede wil te tonen

 maar ons hoofdoel blijft ''eerst lezen, luisteren en elkander verstaan''

 

 

Praktische informatie:

 

De participatie aan talencafés is vrij en gratis, buiten de eventuele drankkosten.

Kortingen op drukkosten kunnen mits overleg voorzien worden.

 

De vergaderingen worden voorzien op een weekdag tussen 18u30 en 20u. met 30 minuten voor de brainstorming,

30 minuten voor individuele kruisvragen en 30 min. voor commentaren en voorbereiding van de volgende vergadering,

 

De creatie van onze woordenlijsten is het resultaat van 12 jaar talencafés ervaring. Het TESTboekje, de DICTIO5000 en het WORK5000 schrijfboekje werkten als een gids en scenario voor groepswerk en bijkomende inspanningen als .. ''huiswerk''.

 

Enige personen moeten gevonden worden voor de demonstraties van brainstorming en het oprichten van de eerste kerngroep.

 

Kunt u helpen ? De groepservaring werkt in het voordeel van elke deelnemer.

vervolg