İstiklâl Marşı (Marche de l’Indépendance) est l’hymne national de la République de Turquie.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celâl,
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
« Medeniyet! » dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaadettiği günler Hakk'ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri « toprak » diyerek geçme, tanı!
Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin goğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden nâşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stikl%C3%A2l_Mar%C5%9F%C4%B1 + Traduction en français

number of words in Turkish anthem

bu ; 6

O ; 4

belki ; 3

benim ; 3

da ; 3

gibi ; 3

Hakkıdır ; 3

hür ; 3

milletimin ; 3

ancak ; 2

bir ; 2

cennet ; 2

dökülen ; 2

ey ; 2

Hakk'a ; 2

helâl ; 2

hilâl ; 2

ilahi ; 2

ırkıma ; 2

istiklâl ; 2

ki ; 2

Kim ; 2

olmaz ; 2

sana ; 2

tapan ; 2

tek ; 2

üstünde ; 2

yok ; 2

yurdumun ; 2

zaman ; 2

afakını ; 1

akın ; 1

al ; 1

alçakları ; 1

alsan ; 1

alsın ; 1

altındaki ; 1

Arkadaş ; 1

arşa ; 1

artık ; 1

aşarım ; 1

atanı ; 1

bana ; 1

başım ; 1

Bastığın ; 1

bayrağımın ; 1

Ben ; 1

bendimi ; 1

beni ; 1

Benim ; 1

benimdir ; 1

beridir ; 1

bilir ; 1

bin ; 1

binlerce ; 1

boğar ; 1

boşanıp ; 1

böyle ; 1

Bu ; 1

bütün ; 1

cananı ; 1

canavar ; 1

Canı ; 1

Çatma ; 1

çehreni ; 1

celâl ; 1

çelik ; 1

cerihamdan ; 1

çiğner ; 1

çılgın ; 1

cüda ; 1

dağları ; 1

Dalgalan ; 1

de ; 1

dediğin ; 1

değer ; 1

Değmesin ; 1

dinin ; 1

dişi ; 1

diyerek ; 1

Doğacaktır ; 1

dolu ; 1

dünyada ; 1

dünyaları ; 1

Düşün ; 1

dursun ; 1

duvar ; 1

Ebedi ; 1

Ebediyyen ; 1

eder ; 1

eli ; 1

emeli ; 1

en ; 1

enginlere ; 1

et ; 1

Etmesin ; 1

ezanlar ; 1

ezelden ; 1

feda ; 1

fışkıracak ; 1

Fışkırır ; 1

Garbın ; 1

geçme ; 1

gibiyim ; 1

göğsüm ; 1

goğsüne ; 1

gövdeni ; 1

gül ; 1

günler ; 1

Hakk'ın ; 1

Hangi ; 1

hayasızca ; 1

hepsi ; 1

Her ; 1

Hüda ; 1

hürriyet ; 1

ile ; 1

iman ; 1

imanı ; 1

incitme ; 1

inlemeli ; 1

izmihlâl ; 1

Kahraman ; 1

kalmış ; 1

kanlarımın ; 1

kanlarımız ; 1

kanlı ; 1

kefensiz ; 1

korkma ; 1

Korkma ; 1

Kükremiş ; 1

kurban ; 1

mabedimin ; 1

Medeniyet ; 1

milletimindir ; 1

mücerret ; 1

namahrem ; 1

Nasıl ; 1

nâşım ; 1

nazlı ; 1

Ne ; 1

o ; 1

ocak ; 1

oğlusun ; 1

olayım ; 1

Olsun ; 1

parlayacak ; 1

ruh-i ; 1

Ruhumun ; 1

şafaklar ; 1

şafaklarda ; 1

şahadetleri ; 1

sakın ; 1

Sana ; 1

sancak ; 1

şanlı ; 1

sarmışsa ; 1

Şaşarım ; 1

secde ; 1

şehit ; 1

sel ; 1

sen ; 1

Sen ; 1

senden ; 1

serhaddim ; 1

şiddet ; 1

sığmam ; 1

sıksan ; 1

Siper ; 1

son ; 1

Sönmeden ; 1

sönmez ; 1

sonra ; 1

şudur ; 1

şüheda ; 1

Şüheda ; 1

tanı ; 1

taşarım ; 1

taşım ; 1

temeli ; 1

toprağı ; 1

toprak ; 1

tüten ; 1

uğratma ; 1

uğruna ; 1

Ulusun ; 1

vaadettiği ; 1

var ; 1

varımı ; 1

varsa ; 1

vatanı ; 1

vatanımdan ; 1

vatanın ; 1

vecd ; 1

Verme ; 1

vuracakmış ; 1

yakın ; 1

yarın ; 1

yarından ; 1

yaşadım ; 1

yaşamış ; 1

yaşarım ; 1

yaşım ; 1

yatanı ; 1

yazıktır ; 1

yerden ; 1

yerleri ; 1

yıldızıdır ; 1

Yırtarım ; 1

yükselerek ; 1

yüzen ; 1

Yurduma ; 1

zincir ; 1

zırhlı ; 1

Message pour la jeunesse Turque :   http://www.turkishlanguage.co.uk/hitap.htm

Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi  - Yeni Türkçe - New Turkish - October 20, 1927

Ey Türk Gençliği! You, the Turkish youth!
Söylev' den 20 Ekim 1927 Ankara, 20th October 1927